Termik Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısı ve su buharı kullanılarak elektrik üreten santral.

Coğrafya Terimi Olarak Termik Santral:
Katı ve sıvı yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden elektrik üreten santral.

Fizik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı veya gaz yakıtlar kullanılarak ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretilen santral.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Elektrik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

Termik Santral ile ilgili benzer terimler:

Gerçek Tüketim : Çevirme, iletim ve dağıtım kayıpları ile nihai tüketim toplamıdır.devam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Konvertör İstasyonu : Belirli bir elektrik formu ya da frekansını istenen diğer bir form ya da devam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam