Termik Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısı ve su buharı kullanılarak elektrik üreten santral.

Coğrafya Terimi Olarak Termik Santral:
Katı ve sıvı yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden elektrik üreten santral.

Fizik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı veya gaz yakıtlar kullanılarak ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretilen santral.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Elektrik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

Termik Santral ile ilgili benzer terimler:

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Enerji / Maliyet Oranı Yöntemi : Bir tesisin inşası için gerekli enerji miktarının tahmininde kullanılan devam