Termik Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısı ve su buharı kullanılarak elektrik üreten santral.

Coğrafya Terimi Olarak Termik Santral:
Katı ve sıvı yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden elektrik üreten santral.

Fizik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı veya gaz yakıtlar kullanılarak ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretilen santral.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Elektrik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

Termik Santral ile ilgili benzer terimler:

Enerji Teminine İlişkin Karakteristikler : Bunlar, enerji temininin / ikmalinin özelliklerini ve tüketici tercih devam

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Anahtar (Şalter) : Elektrik akımının devreden geçmesini veya geçmemesini sağlar.devam

İletim Sistemi : TUISO ve İletim Hizmeti Sağlayıcıları tarafından işletilen enterkonnekte İldevam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam