Termik Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Fen Bilimleri Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısı ve su buharı kullanılarak elektrik üreten santral.

Coğrafya Terimi Olarak Termik Santral:
Katı ve sıvı yakıtlardan sağlanan ısı enerjisinden elektrik üreten santral.

Fizik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı veya gaz yakıtlar kullanılarak ısı enerjisinden elektrik enerjisi üretilen santral.

Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Termik Santral:
Yakıtla oluşan ısıdan elektrik üreten santral.

Elektrik Terimi Olarak Termik Santral:
Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü elektrik santralıdır.

Termik Santral ile ilgili benzer terimler:

TEP : Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).devam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Merkezi Yük Dağıtıma Dahil Üretim Grubu (MYD Dahil Üretim Grubu) : ESİ'nin yönergeleri doğrultusunda, en düşük maliyetli merkezi yük dağıtımın sdevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam