Terkibi-i Bend / Terci-i Bend Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Terkibi-i Bend / Terci-i Bend:
Gazel uzunluğunda, onun gibi uyaklı tek ölçülü bentlerden oluşan Divan şiir biçimlerine verilen ad.

Terkibi-i Bend / Terci-i Bend ile ilgili benzer terimler:

Ahreb Ve Ahrem : Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef'ulü ile başlayanlara ahreb, mef'uldevam

Aks-i Müfred : Bir sözcükteki harflerin sondan başa doğru alınması halinde yine anlamlı devam

Operet : Seyirciyi eğlendirmek için gösterilen, konusunu daha çok gülünç olaylardan alandevam

Lirik : Duyguların coşkunluğuyla ilgili olan edebî ürünler.devam

İstidrad : Uygun bir yerde konu dışında bir şey anlatmak. Konuya açıklık getirmek, devam

Fiksiyon : Bir sanat eserinde uydurularak bulunmuş şey. Günümüzde, roman, kısa hidevam