Terkibi-i Bend / Terci-i Bend Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Terkibi-i Bend / Terci-i Bend:
Gazel uzunluğunda, onun gibi uyaklı tek ölçülü bentlerden oluşan Divan şiir biçimlerine verilen ad.

Terkibi-i Bend / Terci-i Bend ile ilgili benzer terimler:

Mitos : Tarih öncesi dönemleriyle ilgili Tanrı, tanrıça, yarı Tanrı ve kahramanldevam

Yekavaz Gazel : Tüm beyitleri aynı güzellikte söylenmiş gazel.devam

Doğal Destan : Ulusların yaşamını derinden etkileyen tarihî ve toplumsal olaylar ve doğal devam

Koşma : 1. Dörtlükler halinde ve 11'lik hece ölçüsüyle yazılan; aşk, sevgi, tabidevam

Batıcılık : Pozitivizm ve aydınlanma düşüncesini örnek alarak gelişebileceğimizi, topdevam

Abdal : Hem şiir hem de düzyazıda "derviş" anlamına gelen bu sözcük, halk ozandevam