Tenasüp Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tenasüp:
Birbiriyle sözcük ya da kavramları dize ya da beyitlerde bir arada kullanma sanatı.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Tenasüp:
Ölçülü olma; Hüsn-i hatta aranan bir vasıftır. Harflerin boyları, kalınlıkları, harf aralıkları, kalem kalınlığına göre olmasıdır.

Tenasüp ile ilgili benzer terimler:

Minkaf : Mıskale ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Yazalı Cilt : İç kapak ve mıkleb içi bordürlerinde âyet veya beyitler yazılmış olan cilt.devam

Dival : Kadife üzerine sırma ya da gilapdanla kabartma olarak yapılan iğne işi. İşdevam

Yazı Silkelemek : Harf kenarları iğnelenen bir yazının, zemin rengine göre kömür yahut tebedevam

Nakış : Eskiden boyalı resimlere, minyatürlere verilen ad. Yazma kitaplara rendevam

Secde Gülü : Kur'an-ı Kerim'de secde edilecek âyetlerin hizasına, sayfa kenarlarına ydevam