Tenasüp Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Tenasüp:
Birbiriyle sözcük ya da kavramları dize ya da beyitlerde bir arada kullanma sanatı.

Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Tenasüp:
Ölçülü olma; Hüsn-i hatta aranan bir vasıftır. Harflerin boyları, kalınlıkları, harf aralıkları, kalem kalınlığına göre olmasıdır.

Tenasüp ile ilgili benzer terimler:

Yazı Kalemi : Kalem ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Müsennâ : İki kat, iki katlı; iki kısımdan meydana gelmiş, iki noktalı harf.devam

Telatin : Bir çeşit sağlam ve yumuşak sahtiyan olup, kendine özgü hoş bir kokusu varddevam

Kalledehu : Ketebe ile ilgili bilgilere bakınız.devam

Keşide : Eski yazıda kuyruklu ve uzantılı harflerin bu bölümlerinin, güzel göstdevam

Estampaj : Taşa kazılmış olan yazıların üzerine kâğıt konmak suretiyle kalıbının aldevam