Temin Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temin:
Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.

Temin ile ilgili benzer terimler:

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Yardımcı Yakıt : Ana yakıt haricindeki bir Üretim Grubunun start edilmesi ve/veya Aşırı devam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam