Temin Güvenliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temin Güvenliği:
Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin güvenilir biçimde teminidir.

Temin Güvenliği ile ilgili benzer terimler:

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Kablo : Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastikdevam

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Şebeke İç Tüketimi : Bir şebekenin işletilmesi için gerekli yardımcı ve ek tesislerin elektridevam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam