Temin Güvenliği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temin Güvenliği:
Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin güvenilir biçimde teminidir.

Temin Güvenliği ile ilgili benzer terimler:

Enerji Analizi : Özellikle bir endüstriyel sistem ya da diğer enerji kullanım sistemlerindedevam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri : Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikdevam

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam