Temel Yük Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temel Yük Santralı:
Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

Temel Yük Santralı ile ilgili benzer terimler:

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Emreamade : Grup, Hat, Trafo, Kesici vd. Teçhizatın arıza, bakım, revizyon gibi durudevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

Tarife Ölçümleri : Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam