Temel Yük Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temel Yük Santralı:
Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

Temel Yük Santralı ile ilgili benzer terimler:

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam