Temel Yük Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temel Yük Santralı:
Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

Temel Yük Santralı ile ilgili benzer terimler:

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Reaktif Enerji Tarifesi : Sanayi, Ticarethane, Resmi Daire, Şantiye, Endüksiyon ve ark ocakları, devam