Temel Yük Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temel Yük Santralı:
Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

Temel Yük Santralı ile ilgili benzer terimler:

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam