Temel Yük Santralı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Temel Yük Santralı:
Özellikle temel yükün karşılanması için kullanılan elektrik santralıdır.

Temel Yük Santralı ile ilgili benzer terimler:

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Kablo : Enerji iletmeye yarayan ve genelde yeraltında kullanılan üzeri plastikdevam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam