Telephos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Telephos:
Herakles'in oğlu.Akhilleus onu savaşta yaralamıştı. Bir kahin mızrağın pası ile yarasını iyileştirdi.

Telephos ile ilgili benzer terimler:

Pitho : Kandırma ve inandırma tanrıçası.devam

Makareos : Eolos'un oğlu. Kendi öz kardeşinden bir oğlu olmuştu. Eolos bu çocuğu köpeklere ydevam

Ophieus : Messaniaların kör tanrısına verdikleri ad.devam

Lykurgos : Dionysos'a kafa tutan Thrakia'lı kral.devam

Ukelegon : Priamos'un dostlarından biri. Troia da çok önemli bir şahsiyetti. Yaşlı devam

Lityerses : Phrigia'da Kelaene'nin zalim kralı. Midas'ın oğlu. Herakles tarafından öldevam