Teklif Usulü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Teklif Usulü:
Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya mevcut üretim kapasitesi kaynaklarından karşılanması usulü.

Teklif Usulü ile ilgili benzer terimler:

Santral İç İhtiyacı : Bir elektrik santralının ana transformatörler dahil, yardımcı ve ek tedevam

Yatay Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Elektrik üretim, iletim ve dağıtım fonksiyonlarından en az birini ve elekdevam

Enterkonnekte Taraflar : TUISO ile arasında Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması olan şirketledevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

Yük Dağıtıcı : TEİAŞ elektrik sistemlerinde üretim ve tüketime günün saatlik programlardevam

Bir Elektrik Tesisatının Başlangıç (Besleme) Noktası : (Origin of an elektrical installation service entrance ) Bir tesisata devam