Teklif Usulü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Teklif Usulü:
Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya mevcut üretim kapasitesi kaynaklarından karşılanması usulü.

Teklif Usulü ile ilgili benzer terimler:

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem : Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.devam

Yardımcılar : Üretim Grubunun ya da Üretim Grubuna ait kazan ya da kombine çevrim kazanıdevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Brüt Düşü : (Gross head) Bir hidrolik santralda, türbinin kullanabileceği suyun en üsdevam

Üreteç : Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatdevam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam