Teklif Usulü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Teklif Usulü:
Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni veya mevcut üretim kapasitesi kaynaklarından karşılanması usulü.

Teklif Usulü ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Aşırı Yük Akımı (Overload current of circuit) : Bir devrede, elektrik arızası yok iken oluşan aşırı akımdır.devam

Besleme Noktası : Elektrik enerjisinin bir şebekeden diğer bir şebekeye (örnek; sözleşme ildevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam