Tek Yakıtlı Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Yakıtlı Santral:
Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.

Tek Yakıtlı Santral ile ilgili benzer terimler:

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Santral Enerji Kapasitesi : Belirli bir süredeki debilerin toplamının, en uygun koşullarda bir sandevam

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam