Tek Yakıtlı Santral Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Yakıtlı Santral:
Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.

Tek Yakıtlı Santral ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Motoru : Elektrik Enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren motordur.devam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

İkincil Enerji Girdisi : İkincil enerji (örneğin; elektrik enerjisi) bir proseste tüketimidir.devam