Tek Terimli Tarife Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Terimli Tarife:
(Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh) miktarı üzerinden bedel alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

Tek Terimli Tarife ile ilgili benzer terimler:

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam

Servis Dışı Etme : Sisteme senkronize durumda olan bir Üretim Grubunun, sisteme bağlanmasını devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam