Tek Devreli Hat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Devreli Hat:
Tek devreli elektrik hat dır.

Tek Devreli Hat ile ilgili benzer terimler:

İkincil (Sekonder) Enerji (Türetilen Enerji) : Primer enerjinin ya da diğer sekonder enerji biçimindeki enerjilerin dönüştdevam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Entegre Elektrik Yükümlülüğü : Dikey veya yatay entegre edilmiş yükümlülük.devam

Küçük İzole Sistem : 1996 yılında tüketimi 2500 GWh'ten az olan ve yıllık tüketimin %5'indedevam