Tek (Ana) Baralı Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Baralı Sistem:
Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Baralı Sistem ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Çok Yakıtlı Santral : Ardarda veya çevrim halinde devamlı olarak birden fazla çeşit yakıt kullandevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam