Tek (Ana) Baralı Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Baralı Sistem:
Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Baralı Sistem ile ilgili benzer terimler:

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

GWh : Milyon kwhdevam

İletim Planlayıcısı : TUISO'nun rollerinden biri. TUISO, bu rolü kapsamında İletim Şebekesinindevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam