Tek (Ana) Baralı Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Baralı Sistem:
Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Baralı Sistem ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Şebeke Kayıpları : Elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı sürecinde şebekede oluşan elektrdevam