Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem:
Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem ile ilgili benzer terimler:

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Hat Güzergahı Uzunluğu : Bir hava hattı ya da yeraltı kablosunun iki ucu arasındaki güzergah bodevam

Yedek Besleme Sistemi : (Standby supply system) Kişilerin güvenliği dışındaki sebeplerle normal bdevam

Saatlik Ani Puant : 24 saatlik günün seçilen puant (gündüz, Akşam şeklinde) saatlerindeki 5'devam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Ekonometri : Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekodevam