Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem:
Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem ile ilgili benzer terimler:

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Tesis : Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Sekonder Frenkans Kontrol Sistemi : Frekansı belirlenmiş sınırlar içinde tutmak ve/veya komşu iletim sistemldevam