Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem:
Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem ile ilgili benzer terimler:

Teklif Usulü : Planlanmış ilave gereksinimlerin ve yerine konulacak kapasitenin yeni devam

Temin : Elektriğin tüketiciye satışı ve / veya teslim edilmesi.devam

Aktif Hasılat : Tüketilen enerjiden elde edilen hasılattır. (Güç bedeli hasılat hariç)devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam