Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem:
Bir ana bara ve bir transfer baradan oluşan bara düzenidir.

Tek (Ana) Bara ve Tranferli Sistem ile ilgili benzer terimler:

İletim ve Dağıtım Kayıpları : Özellikle elektrik, gaz ve ısıtma şebekelerinde iletimde ve dağıtımda kulldevam

İşletme Amaçlı Ölçüm : Ulusal Kontrol Merkezi (UKM) (Ulusal Yük Dağıtım Merkezi-UYDM) SCADA sistdevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Özgül Enerji : Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, devam

Yüksek Fırın Gazları : Yüksek fırında ham demir üretimi sırasında oluşan yanıcı gazlardır.devam