Tek Alıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Alıcı:
Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satışından sorumlu olan tüzel kişilik.

Tek Alıcı ile ilgili benzer terimler:

Enerji Rezervleri : Ekonomik yönden işletilebilir, bilinen ya da tahmin edilen enerji hammdevam

Elektrik Üretiminde Kullanılan Su : Belirli bir zaman dilimi içerisinde türbinlerden geçen suyun toplamıdır.devam

Satıcı Piyasası : (Seller's Market) Elektrik talebinin üretimden yani arzdan fazla olduğu ddevam

İletim Şebekesi : TUISO ya da İletim Hizmeti sağlayıcısına ait Yüksek gerilim şebekesi, ya ddevam

Otoprodüktör Enerjisi : Tüketici tarafından, yararlı enerjiye dönüştürülmek amacıyla kendi tesdevam

Aktif Enerji : Aktif gücün zamanla çarpımından elde edilir ve Kilowatt saat (kWh) ile idevam