Tek Alıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Alıcı:
Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satışından sorumlu olan tüzel kişilik.

Tek Alıcı ile ilgili benzer terimler:

İnvertör İstasyonu : Doğru akımı, alternatif akıma çeviren elektrik tesisidir.devam

Alışılagelmiş Çalışma Akımı : (Conventional operating current of a protective device) Koruma düzenindevam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Su Alma Ağzı : Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alındevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam