Tek Alıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Alıcı:
Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satışından sorumlu olan tüzel kişilik.

Tek Alıcı ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Elektrik Enerjisi : Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerdevam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam