Tek Alıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Alıcı:
Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satışından sorumlu olan tüzel kişilik.

Tek Alıcı ile ilgili benzer terimler:

Gerilim Trafosu : Gerilimi belli bir oranda değiştirip koruma ve ölçü devrelerine veren cihazdevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Üretim Grubu Sınırları : Bir Üretim Grubunun, normal işletme koşullarında sağlayabileceği MW ve Mvar kdevam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam