Tek Alıcı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tek Alıcı:
Bulunduğu sistem içinde iletim sisteminin entegre yönetiminden ve / veya bir merkezden yönetiminden ve / veya merkezi elektrik alımı ve satışından sorumlu olan tüzel kişilik.

Tek Alıcı ile ilgili benzer terimler:

İletken Madde : Elektrik akımım geçiren demir, bakır, alüminyum gibi maddelerdir.devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Tek Devreli Hat : Tek devreli elektrik hat dır.devam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam