Teğetsel Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Teğetsel Hız:
Bir yıldızın uzay hızının, bakış doğrultusuna dik yöndeki bileşeni.

Teğetsel Hız ile ilgili benzer terimler:

Artı Yön : Saat göstergesinin dönme yönünün karşıt yönü; Yer'in dönme yönü.devam

Evre : Tekrarlı olaylarda bir dönem içindeki her bir noktanın konumu.devam

Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı.devam

Astronomi : 1. Gök cisimlerinin özelliklerini, birbirleriyle ilişkilerini ve gök odevam

Atom Sayısı : Bir atomda bulunan proton sayısı.devam

Alt Kavuşum : İç gezegenlerin ve Ay' ın, Güneş - Gezegen - Yer olmak üzere, aynı doğru üdevam