Teğetsel Hız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Teğetsel Hız:
Bir yıldızın uzay hızının, bakış doğrultusuna dik yöndeki bileşeni.

Teğetsel Hız ile ilgili benzer terimler:

Güneş Sabiti : Yer atmosferinin birim yüzeyine, dik olarak, birim zamanda gelen, bütüdevam

Akrep : Bir takımyıldızın adı.devam

Küresel Yıldız Kümesi : Gökada düzlemi dışında bulunan, yüz binlerce yaşlı yıldız içeren yoğun yılddevam

Yapay Uydular : Belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçladevam

Karşı Konum (Opozisyon) : Güneş'le bir dış gezegenin veya Ay'ın Yer'e göre simetrik olduğu ( uzanımdevam

Çözümleme : Bir teleskobun daha fazla ayrıntıyı gösterebilme yeteneğine denir. Çözümledevam