Teçhizat Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Teçhizat:
Donatı, donatım.

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Teçhizat:
Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

Elektrik Terimi Olarak Teçhizat:
Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.

Fen Bilimleri Terimi Olarak Teçhizat:
Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Teçhizat:
Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

Teçhizat ile ilgili benzer terimler:

Hırs : Sonu gelmeyen istekler, aç gözlülük.devam

Atfetmek : 1- Bir işi veya bir sözü bir kimseye mal etmek, yüklemek, isnat etmek.devam

Vâcib : Farz kadar kesin olmamakla beraber mükeleflerden yapmaları istenilen idevam

Abdu'l Bâki : Allah'ın bekasını gösterip fena-i külle erdiğinde onunla baki kıldığı kuldurdevam

Cömert : Para ve malını esirgemeden veren, eli açık.devam

Ruhbanlık : Dünya işlerinden tamamen uzaklaşarak, manastırlarda, kiliselerde veya devam