Tavan Göbeği Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Tiyatro Terimi Olarak Tavan Göbeği:
Görünen üst sahada sahne üzerine enine asılı kumaş yoldur. Bu üst mekanizmanın görülmesini engeller ve yan dikey ayaklarla birlikte bir çeşit çerçeve yaratabilir. Arka arkaya asılmış bir çok çerçeve aralarında ?yollar? oluşturur. Barok tiyatrosunda tavan göbekleri aynı kulisler gibi perspektifsel olarak boyanırdı.

Tavan Göbeği ile ilgili benzer terimler:

Artist : Genel olarak sanatçılara verilen ad.devam

Salon Komedyası : Bir salon dekoru içinde oynan ve nükteli konuşmalarla gelişen, hafif, sadevam

Oyun Ağası : Anadolu'da köy seyirlik oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam

Dört Tragedya Çeşidi : (Yun.) Aristoles'e göre,tragedyanın karmaşık, aktörsel, yalın ve yıkımdevam

Meydancı : Anadolu köy oyunlarında oyunları düzenleyenlere verilen adlardan biri.devam

Oyun Sanatı Uzmanı : Oyun sanatını ve uygulayışını bilen kimse. XVIII. yüzyılda,Alman yazardevam