Taslak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Taslak:
1- Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazırlanan şekli.

2- Eskiz. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın ölçeğini, kompozisyonunu ya da ışık etkileri gibi öğeleri belirleme amacı ile yapılan şematik nitelikli çizimi.

Siyaset Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Tiyatro Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat ve edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Taslak ile ilgili benzer terimler:

Çerçeve Sahne : Oyun yeri ile seyirciyi,düz bir bağlantı çizgisi üzerinde bir çerçeve ve perde devam

Çevresel Tiyatro : Genellikle yaz aylarında, açık havada gösteriler düzenleyen tiyatro. Çevrdevam

Düş Oyunu : A. Strindberg'in bir oyun biçimi. Kendine özgü oyun yapısı olan Düş Oyundevam

Kenar Tiyatrosu : Bir kentin kenar semtlerinde gösteri düzenleyen yerleşik ya da gezici devam

Alçaltma : Kişi alçaltması, masa alçaltması da kullanılır. Küçük yüzeyli bir inip kalkadevam

Tiyatro İçinde Tiyatro : Oyun içinde oyuna karşılık veren bir dramaturjik biçimlendirme aracı; bir devam