Taslak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Taslak:
1- Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazırlanan şekli.

2- Eskiz. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın ölçeğini, kompozisyonunu ya da ışık etkileri gibi öğeleri belirleme amacı ile yapılan şematik nitelikli çizimi.

Siyaset Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Tiyatro Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat ve edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Taslak ile ilgili benzer terimler:

Dip Perdesi : Sahne gerisine konulan resimli kumaş perde.devam

Papuç : Karartıcıda bulunan bobin boyunca kayarak ışığın voltajını indirip yükseldevam

Dublaj : Tiyatroda yahut sinemada oyuncunun rolüne hazır olmasıdır.Yabancı dilldevam

Gölge Oyunu : Genellikle deriden kesilmiş bir takım insan, hayvan ve eşya tasvirleridevam

Anonim Oyun : Kimin yazdığı belli olmayan oyundur. Örneğin bir çok commedia dell'arte senaryodevam

Papuç Sektirmek : Orta oyunu'nda Kavuklu'nun bir becerisi; koşarken ayaklarındaki çetik padevam