Taslak Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sanat Terimi Olarak Taslak:
1- Sonradan çalışarak bitirmek üzere, bir resim ya da heykelin önceden hazırlanan şekli.

2- Eskiz. Resim, heykel ve mimarlıkta yapıtın ölçeğini, kompozisyonunu ya da ışık etkileri gibi öğeleri belirleme amacı ile yapılan şematik nitelikli çizimi.

Siyaset Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Tiyatro Terimi Olarak Taslak:
Bir şeyi, bir sanat ve edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz.

Taslak ile ilgili benzer terimler:

Mim : Kaynaktaki anlamıyla; 1. Oynamak; 2. Oyuncu (bugünkü anlamıyla); 3.devam

Piscator Tiyatrosu : Piscator'un tiyatro eylemini, kendi siyasal estetik programına göre gedevam

Öfkeli Genç Kuşak : İngiltere'de 1950'lerin ortalarında tiyatroyu biçemsel ve içeriksel olarak devam

Tuluat Tiyatrosu : Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağına göre oyuncuların yakıştıdevam

Tragedya Öğeleri : Aristoteles'in Poetika 'sında tragedya için önerilen öğeler şunlardır: konudevam

Aktrist : Bayan tiyatro sanatçısı.devam