Taşkömür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Taşkömür:
Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg (yaklaşık 5700 kCal/kg ya da 10260 Btu/Ib) düzeyi üzerindedir.

Taşkömür ile ilgili benzer terimler:

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam

Enerji Sistemi İşletmecisi (ESİ) : TUISO içerisinde İletim Planlaması, işletme planlaması, Enerji Sisteminindevam