Taşkömür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Taşkömür:
Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg (yaklaşık 5700 kCal/kg ya da 10260 Btu/Ib) düzeyi üzerindedir.

Taşkömür ile ilgili benzer terimler:

Güvence Bedeli : Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.devam

Pik Yük Santralı : Özellikle pik yükün karşılanması için işletmeye katılan elektrik santralıdevam

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Enerji Politikası : Üretilen enerjinin dönüşümü, depolanması, dağıtımı,kullanılması ve ulusal devam

Güvenilirlik (Reliability) : Elektrik üretim sisteminin tüketiciye kesintisiz olarak istenen miktardevam

Aktif Güç : Elektrik akımı ile aynı fazda olup, iş gören güçtür. Kilowatt (kW) birimdevam