Taşkömür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Taşkömür:
Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg (yaklaşık 5700 kCal/kg ya da 10260 Btu/Ib) düzeyi üzerindedir.

Taşkömür ile ilgili benzer terimler:

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Yüksek Gerilim : 36kV'un üzerindeki gerilim.devam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam