Taşkömür Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Taşkömür:
Siyah renkte, organik fosil halinde, tortul birikimli katı yakıttır. 30 C sıcaklık, %96 hava nisbi nemlilik oranında ve külsüz madde esasına göre ısıl değeri 24 MJ/kg (yaklaşık 5700 kCal/kg ya da 10260 Btu/Ib) düzeyi üzerindedir.

Taşkömür ile ilgili benzer terimler:

Kesici : Normal Yüklü ya da arızalı elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Veri Toplama Sistemi : MAMS tarafından, Enerji Üreticilerine yapılacak ödemelerin ve Doğrudan Bağlı devam

Çift Baralı Sistem : İki ana bara ve Bar Bağlayıcılı Bara düzenidir.devam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam