Taşikardi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Taşikardi:
Kalbin dakikadaki vuru sayısının artması.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Taşikardi:
Kalp atım hızının artması.

Taşikardi ile ilgili benzer terimler:

Epitel Doku : Mukozanın dış tabakası.devam

Koordinasyon : 1- Belirli bir amaca yönelik olarak çeşitli faaliyetler arasında uyum, ddevam

Sırt : Vücudun baş ile bel arasındaki arka kısmı.devam

Saldırganlık : 1. Karşımızdakini yönetmek ve üstün gelmek isteriz. Bu nedenle fiziksedevam

Hiyerarşi : Makam sırası, basamak, derece düzeni, aşama sırası.devam

Soy : Bir atadan gelen kimselerin topluluğu, sülale.devam