Taşikardi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Sağlık-Tıp Terimi Olarak Taşikardi:
Kalbin dakikadaki vuru sayısının artması.

Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Taşikardi:
Kalp atım hızının artması.

Taşikardi ile ilgili benzer terimler:

Ofans : Hücum.devam

Aerobik : Oksijenli, Oksijenli ortam.devam

Totem : İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan,devam

Paratiroit Hormon : Kandaki kalsiyum ve fosfat konsantrasyonunu ayarlayan, paratiroit bezldevam

Çalım : Bir oyunda toplu veya topsuz olarak yapılan rakibi yanıltıcı ve etkisidevam

Aort : Kalbin sol karıncığından aldığı kanı dokulara ileten en büyük ana atardamar.devam