Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri:
Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Uzun Dönem Planlama : Tüketicilere güvenli arz sağlayan ve elektrik sistemi talebini karşılamakdevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Şebekeye Verilen Enerji : Şebekeye verilen elektrik enerjisinin tümüdür, diğer bir ifade ile şebekendevam

Al : Enerji üreticisinin "al ya da öde" yakıt sözleşmesindeki, MAMS ile üzedevam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam