Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri:
Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Hat : Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demidevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

Bir Sene : Asır veya yüzyıl birimidir. 31.536.000 saniye, 525600 dakika 8760 saatdevam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam