Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri:
Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Tek Terimli Tarife : (Basit Tarife)Yalnızca tüketilen elektrik enerjisi kilowatt-saat (kWh)devam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Takat (GÜÇ) Bedeli : Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abdevam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

Türbin : Ana milin dönmesi için gerekli hareketin türbin ve motor kanatları üzeridevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam