Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri:
Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Üretici : Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi.devam

Anma Gerilim : (Nominal voltage of an installation) Bir tesisatın veya tesisat bölümüdevam

Güvence Bedeli : Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.devam

Enerji Dış Satımı : Ülke dışına satımı yapılan enerji miktarıdır.devam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam