Tarife Sistemleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Sistemleri:
Aynı tüketici gruplarıyla ilgili sektörler (örneğin; konut, tarım, sanayi..) ya da aynı kullanım alanları (örneğin; taşıma, aydınlatma, ısıtma,..) için düzenlenen normlaştırılmış fiyat belirleme sistemleridir. Tarife sistemlerinin konfigürasyonu ülkelere, ürünlere hizmet türlerine göre değişir. Elektrik, gaz ve merkezi ısıtma için ya sadece tüketilen enerjiye bağlı bir tarife (örneğin; küçük tüketici tarifesi) ya da iki terimli bir tarife (örneğin; güce, oda sayısına, tarım alanlarına… bağlı biri sabit, diğeri tüketilen enerjiye bağlı fiyat öngören, puant ve düşük tüketim saatleri ile mevsimlik tüketimlerin dikkate alındığı tarifeler) uygulanır.

Tarife Sistemleri ile ilgili benzer terimler:

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam

Yardımcı Hizmetler : Bir iletim veya dağıtım sisteminin işletilmesi için gerekli tüm hizmetler.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam