Tarife Ölçümleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Ölçümleri:
Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da bu noktalardan biri ile ilgili Aktif Enerji ya da Reaktif ölçüm cihazlarını meydana getiren sayaçlar, ilgili AT ve GT'ler, sayaçları koruma cihazları, veri toplama kabloları ve diğer cihazlar ya da bunların bir kısmı ile tarifeye tabi müşterilerin kullanımlarını belirleme amacı ile yapılan ölçüm.

Tarife Ölçümleri ile ilgili benzer terimler:

Çıkış : Bir hat veya kabloyu bir transformatörü, bir senkron grubu vs.yi bir bdevam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Güvence Bedeli : Abonenin kW'ı başına ödeyecekleri nakit veya ayni miktardır.devam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

GWh : Milyon kwhdevam

Su Düzeyi : Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.devam