Tarife Ölçümleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Ölçümleri:
Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da bu noktalardan biri ile ilgili Aktif Enerji ya da Reaktif ölçüm cihazlarını meydana getiren sayaçlar, ilgili AT ve GT'ler, sayaçları koruma cihazları, veri toplama kabloları ve diğer cihazlar ya da bunların bir kısmı ile tarifeye tabi müşterilerin kullanımlarını belirleme amacı ile yapılan ölçüm.

Tarife Ölçümleri ile ilgili benzer terimler:

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Birim Tüketim : Konut, kişi, ekipman, aparey vs. başına enerji tüketimidir.devam