Tarife Ölçümleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Ölçümleri:
Belirli bir Bağlantı noktası ya da Büyük Ölçekli Besleme Noktasındaki ya da bu noktalardan biri ile ilgili Aktif Enerji ya da Reaktif ölçüm cihazlarını meydana getiren sayaçlar, ilgili AT ve GT'ler, sayaçları koruma cihazları, veri toplama kabloları ve diğer cihazlar ya da bunların bir kısmı ile tarifeye tabi müşterilerin kullanımlarını belirleme amacı ile yapılan ölçüm.

Tarife Ölçümleri ile ilgili benzer terimler:

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Elektrik Faturasında Belirtilen Güç : Elektrik Faturası bedelinin hesaplanmasında esas alınan güç değeridir.devam

Faydalı Enerji (Useful enrgy) : Tüketici tarafından doğrudan faydalanılan enerji (aydınlatma, ısınma, pişdevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

Yalıtkan Madde : Elektrik akımım geçirmeyen lastik, plastik, cam, porselen gibi maddelerddevam