Tarife Dışı Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Dışı Müşteri:
Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TEİAŞ'ın standart hükümlerine göre değil, özel anlaşmayla kendi için belirlenmiş hükümler uyarınca alım yapan Doğrudan Bağlı Müşteri.

Tarife Dışı Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Konfigürasyonu : Bir şebekenin branşmanlarının düzenlenmesi ve bağlantı durumuna göre değişikdevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam

Tek Yakıtlı Santral : Devamlı olarak tek çeşit yakıt kullanarak elektrik üreten birimlerdir.devam

Koruma Sistemleri : Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsdevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam