Tarife Dışı Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Dışı Müşteri:
Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TEİAŞ'ın standart hükümlerine göre değil, özel anlaşmayla kendi için belirlenmiş hükümler uyarınca alım yapan Doğrudan Bağlı Müşteri.

Tarife Dışı Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Saatlik Puant : 24 saatlik günün saatlik güçlerinin en büyük olanına denir. Birimi kWh. devam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Ekip : Bir santral, kat, trafo merkezi gibi elektriki cihaz, makine, tesise Adevam