Tarife Dışı Müşteri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tarife Dışı Müşteri:
Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'lerin birinin ve/veya TEİAŞ'ın standart hükümlerine göre değil, özel anlaşmayla kendi için belirlenmiş hükümler uyarınca alım yapan Doğrudan Bağlı Müşteri.

Tarife Dışı Müşteri ile ilgili benzer terimler:

Isı Tüketim Oran : (Hate rate) 1 kw-h enerji üretimi için tüketilen ısı (kcal / kwh).devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Üretim Grubu : BDGT Modülünün bir parçası olan üretim grubu ve bu üretim grubunun harekdevam

Minimum Güç : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilmiş bir üretim grubunun MAMS/ESİ'ye, Veri Kdevam

Birincil Enerji Üretimi : Doğal kaynaklardan enerji sağlanması ve daha kapsamlı olarak, belirli türetidevam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam