Tantalos Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Mitoloji Terimi Olarak Tantalos:
Batı anadoluda Lydia kralı. Zeus ile Plouto'nun oğlu. Sipylos(Manisa) dağında hüküm sürüyordu. Atlas'ın kızı Dione ile evlenmişti. Paktolos ırmağının kızı Eurnassa da onun karısı idi. Pelops ve Niobe onun çocukları idi. Tantalos tanrıların hoşgörüsünü kötüye kullandı ve müthiş bir azaba çarptırıldı.

Tantalos ile ilgili benzer terimler:

Penthos : Keder ve ızdırap tanrısı.devam

Orthopolis : Demeter'in büyüttüğü bir kral çocuğu.devam

Mars : Harp tanrısı Ares'e Romalıların verdiği ad.devam

Akastos : Pelias'ın oğlu Medias'ın kardeşi .devam

Thaumas : Pontos ile Gaia'nın oğlu. Okeanos'un kızı Elektra ile evlendi. İris ile Hadevam

Aura : Phrygia'lı güzel bir kız. Rüzgar gibi çevikti. Artemis'in av arkadaşlarıdevam