Talebin Dayanakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Talebin Dayanakları:
Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayanaklar) ve/veya bunların zaman içindeki gelişmelerinin etkilenmesine (dolaylı dayanaklar)katkısı bulunan teknik, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerdir.Bunlar, objektif (ikmal karakteristikleri, apareylerin verimi vs.) ya da subjektif (tüketicinin tercihleri, alışkanlıkları, reklamlar karşısında davranışı, mevzuat, değişimler vs.) olabilir.

Talebin Dayanakları ile ilgili benzer terimler:

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

EİH : Enerji İletim Hatları.devam

Reaktif Güç : Elektrik akımı gerilime göre doksan derece (90) faz farklı olup, iş gödevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam