Talebin Dayanakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Talebin Dayanakları:
Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayanaklar) ve/veya bunların zaman içindeki gelişmelerinin etkilenmesine (dolaylı dayanaklar)katkısı bulunan teknik, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerdir.Bunlar, objektif (ikmal karakteristikleri, apareylerin verimi vs.) ya da subjektif (tüketicinin tercihleri, alışkanlıkları, reklamlar karşısında davranışı, mevzuat, değişimler vs.) olabilir.

Talebin Dayanakları ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Kumanda Salonu : Kumanda panolarının yer aldığı oda ya da salondur.devam

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Büyük Ölçekli Besleme Noktası (BÖBN) : İletim Şebekesi üzerindeki, elektrik enerjisinin bir müşteriye toptan oldevam

Yük Faktörü : Belirli bir periyottaki (yıl, ay, gün) tüketimin, aynı periyottaki sürdevam

(Tam) Kısa Devre Akımı (Solid short circuit current) : Normal işletme şartlarında potansiyelleri farklı olan gerilimli iletkedevam