Talebin Dayanakları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Talebin Dayanakları:
Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayanaklar) ve/veya bunların zaman içindeki gelişmelerinin etkilenmesine (dolaylı dayanaklar)katkısı bulunan teknik, ekonomik, sosyal ve politik faktörlerdir.Bunlar, objektif (ikmal karakteristikleri, apareylerin verimi vs.) ya da subjektif (tüketicinin tercihleri, alışkanlıkları, reklamlar karşısında davranışı, mevzuat, değişimler vs.) olabilir.

Talebin Dayanakları ile ilgili benzer terimler:

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Sözleşme Ölçümleri : Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğruddevam

Nihai Tüketim : Belirli bir uygulama biçimi için ya da bir uygulama alanında saptanan enerdevam

Yararlı Enerji : Son dönüşümden sonra tüketicinin yararlanabileceği enerjidir.devam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam