Takım Yıldız Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Takım Yıldız:
Gökyüzünde rastgele serpilmiş yıldızların oluşturduğu yapay bölgeler. Eskiden gökyüzünün değişik bölgeleri hayvanlara ve eşyalara benzetilmiş, böylece gökyüzü 88 takım yıldıza ayrılmıştır.

Takım Yıldız ile ilgili benzer terimler:

Açık Küme : 1- Sarmal gökadaların disklerinde yer alan, yüzlerce genç ve büyük kütledevam

Örten Çift Yıldız : Tek bir yıldız gibi görünen iki ya da daha çok yıldızdan oluşmuş, kütle devam

Elektromanyetik Tayf : Tüm dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımların oluşturduğu tayf.devam

Kuyrukluyıldız : Kaya, toz ve katılaşmış gazdan oluşan ve Güneş'e yaklaştıklarında ısındevam

Atmosferik Kırılma : Yer atmosferinde yer yüzüne yaklaştıkça yoğunluğun artması nedeniyle gökcisimldevam

Joystick : Joystick, bilgisayar oyunlarının olmazsa olmazı joystickler ilk olarakdevam