Takat (GÜÇ) Bedeli Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Takat (GÜÇ) Bedeli:
Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abonelerdir. Bu bedel abonece çekilen Max. kW başına ay bazında alınan bir bedel olarak belirlenmiştir.

Takat (GÜÇ) Bedeli ile ilgili benzer terimler:

Tüketiciler : Toptancı veya nihai tüketiciler ve dağıtım şirketleri.devam

By-Pass (Baypaslı) Sistem : Tek Ana baralı sistemlerde bara ayırıcı ile kesiciyi (Bakım +Arıza, Redevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Global Tüketim : Ulusal, bölgesel ya da sektörel alanlardaki ya da belirli bir tüketim devam

ENH : Enerji Nakil Hatları.devam

ESİ'nin Yük Dağıtım Sorumlusu : ESİ tarafından, Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarının işletidevam