Takat (GÜÇ) Bedeli Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Takat (GÜÇ) Bedeli:
Demandmetreli olan aboneler ki, bunlar belirli bir gücün üzerindeki abonelerdir. Bu bedel abonece çekilen Max. kW başına ay bazında alınan bir bedel olarak belirlenmiştir.

Takat (GÜÇ) Bedeli ile ilgili benzer terimler:

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam