Tablocu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tablocu:
Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili talimatlara ve Yük Dağıtım Merkezleri'nin isteklerine uygun manevra yapan ve enerjinin kalitesini kontrol ederek gerektiğinde Yük Dağıtım Kontrol Merkezlerini uyaran kimsedir.

Tablocu ile ilgili benzer terimler:

Kesici Kabin : Bir elektrik sisteminin/şebekesinin hatlarını ya da dağıtım tesislerini sdevam

Baraj (Gövdesi) : Bir düşü oluşturmak ve bir su kütlesini tutmak amacıyla kurulan rezervdevam

Temin Güvenliği : Belli ekonomik koşullarda talep edilen miktar ve kalitede enerjinin gdevam

TOOR : İşletme Haklarının Devri.devam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam