Tablocu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tablocu:
Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili talimatlara ve Yük Dağıtım Merkezleri'nin isteklerine uygun manevra yapan ve enerjinin kalitesini kontrol ederek gerektiğinde Yük Dağıtım Kontrol Merkezlerini uyaran kimsedir.

Tablocu ile ilgili benzer terimler:

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Tablocu : Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını gdevam

Tek (Ana) Baralı Sistem : Yalnız bir ana baradan oluşan bara düzenidir.devam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Programlı İşletme Dışı Kalma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam