Tablocu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tablocu:
Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili talimatlara ve Yük Dağıtım Merkezleri'nin isteklerine uygun manevra yapan ve enerjinin kalitesini kontrol ederek gerektiğinde Yük Dağıtım Kontrol Merkezlerini uyaran kimsedir.

Tablocu ile ilgili benzer terimler:

Net Üretim : Santral çıkışında ölçülen elektrik enerjisidir. (iç ihtiyaç hariç)devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam

Doğal Gazlar : Yer altı rezervuarlarından elde edilen, metan oranı yüksek doğal kökenli devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam