Tablocu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tablocu:
Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili talimatlara ve Yük Dağıtım Merkezleri'nin isteklerine uygun manevra yapan ve enerjinin kalitesini kontrol ederek gerektiğinde Yük Dağıtım Kontrol Merkezlerini uyaran kimsedir.

Tablocu ile ilgili benzer terimler:

Brüt Kapasite (Gross capacity) : Generatörün uçlarında olan elektrik gücü. Santral ve yardımcı ünitelerindevam

OMIP : İşletme Yönetiminin İyileştirilmesi Programı.devam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam