Tablocu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Tablocu:
Trafo Merkezleri ile bazı Santrallarda bulunan ve işletme şartlarını göz önünde tutarak, ilgili talimatlara ve Yük Dağıtım Merkezleri'nin isteklerine uygun manevra yapan ve enerjinin kalitesini kontrol ederek gerektiğinde Yük Dağıtım Kontrol Merkezlerini uyaran kimsedir.

Tablocu ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Marjinal İşletme Maliyeti : Verilen programlara bağlı olarak işletilmekte olan elektrik sisteminde (Ürdevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Nominal Değer : Bir, makine, Generatör, trafo; teçhizat vd. malzemenin etiket değeridir. Eldevam

Güç Faktörü : Alternatif akım aygıtlarının elektrik tüketiminin ölçümünde kullanılan fdevam