TWh Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TWh:
(Teta-Watt-Saat) Milyar kwh.

TWh ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

TRICEM : Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

Net : Nihai Enerji Talebi-Tüketimi (Santral iç tüketimleri ile hat kayıpları hdevam

Nominal Güç (Nominal Kapasite) : Bir tesisin sürekli çalışma rejiminde öngörülen ve boyutlandırıldığı azami devam