TVRO (Television Receive-Only) Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak TVRO (Television Receive-Only):
Uydu TV yayınlarını sadece almaya yarayan ve gönderme yapamayan ev tipi uydu sistemlerini tanımlamak için kullanılan terimdir.

TVRO (Television Receive-Only) ile ilgili benzer terimler:

Analog To Digital Conversion (ADC) : Analog sinyalleri sayısal gösterimine dönüştürme işlemi.devam

Decoder : Şifreli TV yayınını çözmeye yarayan set üstü, kod çözücü cihaz. Dijital yaydevam

INTELSAT : İngilizce "International Telecommunications Satellite Organization" keldevam

Bandpass Filter : Band Filtresi; sadece belli bir frekans bölgesini geçiren, onun altında devam

Band : Spektrumda belli bir frekans aralığını içine alan bölge.devam

Antenna Noise Temperature : Anten Gürültü Sıcaklığı.devam