TUİSO Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TUİSO:
Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.

TUİSO ile ilgili benzer terimler:

Alıcı (Almaç) : Elektrik enerjisiyle çalışan makine ve cihazların genel adıdır.devam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Dağıtım Maliyeti : Orta gerilim ile alçak gerilim kademeleri için dağıtım maliyeti; 1kw'lık ilavdevam

Enerji Tasarrufu : Enerji savurganlığının önlenmesi amacıyla üreticiler ve kullanıcılar taradevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam