TUİSO Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TUİSO:
Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.

TUİSO ile ilgili benzer terimler:

Bara : Aynı gerilimdeki fider veya çıkışların toplandığı ve dağıtıldığı boru veya iletkedevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

MAMS : Merkezi Alıcı Merkezi Satıcı.devam

MENR : Ministry of Energy and Natural Resource (Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanldevam

Ekonomik Potansiyel Enerji : Belirli koşullarda ekonomik olarak sağlanabilen hidro-elektrik enerji mikdevam

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam