TUİSO Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TUİSO:
Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.

TUİSO ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Enerjisi : Elektrikli cihaz ve makinelerin çalışmasını sağlayan enerjiye elektrik enerdevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

BET : Birincil Enerji Talebi-Tüketimidevam

Güç : Birim zamanda üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarıdır. (kdevam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam