TUİSO Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TUİSO:
Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.

TUİSO ile ilgili benzer terimler:

Şebeke Genişletilmesi : Teşekkül veya Şirketin, abonelerin artan elektrik enerjisi taleplerini devam

Dağıtım : Elektriğin tüketicilere dağıtılması amacıyla orta ve düşük gerilim sistemlerdevam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Akarsu Santralı : Enerji dönüşümü yapılan, bir baraj veya gölü olmayan hidroelektrik sandevam

İletim Sistemi Sağlayıcısı (İHS) : Bağımsız bir İletim Şebekesi ve / veya Tesis ve Teçhizata sahip ve/veya bunladevam

Dağıtım Şebekesi : TEDAŞ ve imtiyazlı dağıtım şirketleri de dahil olmak üzere, Lisanslı bir ddevam