TRTF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRTF:
Türkiye Radyo Televizyon Fonu.

TRTF ile ilgili benzer terimler:

Üretim : Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, devam

Enerji Tüketimi (Energy consumption) : Müşteriye teslim edilen enerji.devam

Örgü Şebeke : Değişik besleme noktalarına bağlı halka şebekelerden oluşan bir sistemdir. Ddevam

Destek Enerjisi : Bazı durumlarda, başka bir enerji biçimi için düşünülen bir sistemin, enerdevam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Tükenebilir Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden işletilebilir durumda ya da ileride ekonomik oladevam