TRTF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRTF:
Türkiye Radyo Televizyon Fonu.

TRTF ile ilgili benzer terimler:

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Trafo (Transformatör) : Gücü sabit tutularak gerilim ve akımları belli oranlarda alçaltan veya ydevam

Emre Amade Kapasite : Üretim grubunun ESİ'ye sunulabilecek durumdaki Aktif Güç Kapasitesidir (MWdevam

Elektrik Tesisleri : Elektrik enerjisini; üretimi, transformasyonu (yükseltme ve indirme), devam