TRTF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRTF:
Türkiye Radyo Televizyon Fonu.

TRTF ile ilgili benzer terimler:

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam

Yapı Bağlantı (İrtibat Rakordman) Hattı : Elektrik enerjisini abonenin kullanım yeri içerisine götürmek amacıyla, devam

Enerji Yoğunluğu (İntensity) : Birim hasıla için tüketilen enerji. Enerji sektöründe verimlilik arttıkça devam

Özgül Isı Tüketimi : Santralda tüketilen yakıtın ısı eşdeğerinin, üretilen elektrik enerjisinedevam