TRTF Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRTF:
Türkiye Radyo Televizyon Fonu.

TRTF ile ilgili benzer terimler:

Hız Regülatör Eğim Karakteristiği : Bir Üretim Grubunun hız regülatörünün, Enerji Sistemi Frekansında meydadevam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle yapılmış ve/veya yapılacak tesislerle ilgili hizmet tdevam

Aşırı Akım (Overcurrent) : Beyan değerinden büyük bütün akımlardır. İletkenler için beyan değeri, akım geçirdevam

Jeotermal Buhar Rezervuarı : Yer altı yoğun katmanlarında tutulan ya da zorlukla yerine terk eden, jeodevam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam