TRICEM Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRICEM:
Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.

TRICEM ile ilgili benzer terimler:

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Fider : Bir merkezin barasından bir müşteri ya da müşteriler grubuna enerji ildevam

Şebeke Enerjisi : Dağıtım şebekelerinden (elektrik, gaz, ısı ya da basınçlı hava şebekeleri) devam

Drenaj Alanı : Bir akarsuyun belirli bir noktaya kadar aktığı yatay yeryüzü alanıdır.devam

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam