TRICEM Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TRICEM:
Türkiye Güvenilirlik Maliyeti Değerlendirme Modeli.

TRICEM ile ilgili benzer terimler:

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam

Gaz Türbini : Yüksek sıcaklık ve basınçtaki yanma gazlarının hareket sağladığı ve bu gazlarıdevam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam