TOOR Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TOOR:
İşletme Haklarının Devri.

TOOR ile ilgili benzer terimler:

Enerji Öntahmini : Enerji ekonomisi üzerinde etkisi olan muhtelif parametrelerin gelecek devam

Baz Yük Kapasitesi (Based load capacity) : Baz yükü karşılamak için gereken enerji kapasitesi.devam

Manevra : Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'devam

Santral İç Tüketimi : Santral yardımcı ve ek tesislerinin (transformatör kayıpları dahil) eldevam

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

İşletmeden Kaldırma : Bir enerji tesisinde işletme faaliyetlerinin, tekrar işletmeye alma södevam