TEP Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TEP:
Ton Eşdeğer Petrol (Bir Ton ağırlığına eş Petrol miktarı).

TEP ile ilgili benzer terimler:

Kapasite : Bir üretim ünitesi veya santralın imalatçı tarafından belirtilen koşulladevam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Yük Dağıtım Toleransı : Sözleşmeler vasıtası ile her bir Üretim Grubuna tanınacak tolerans; şöydevam

Enerji Varlıkları (Yararlanabilen Enerjiler) : Ekonomik yönden işletilebilir olup olmadıkları dikkate alınmaksızın tedevam

Ayırıcı : Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazdır.devam