TEİAŞ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TEİAŞ:
Türkiye Elektrik İletim AŞ.

TEİAŞ ile ilgili benzer terimler:

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

Abone İştirak (Katılım) Bedelleri : a- Pazar Katılım Bedeli, (Müşteriye devredilen abone karşılığı giderdidevam

Özgül Tüketim (Özel Tüketim) : Ürün ya da para birimi başına enerji tüketimidir. Not: Para biridevam

TEİAŞ : Türkiye Elektrik İletim AŞ.devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Ana Kolon Hattı : Teşekkül veya şirkete ait besleme noktasından (ana hat) abonenin ilk ddevam