TEDAŞ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TEDAŞ:
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.

TEDAŞ ile ilgili benzer terimler:

Kullanıcı : Merkezi Yük Dağıtıma dahil edilen Üretim Gruplarına ya da Doğrudan Bağlı Üretim Sdevam

Sistem Kullanıcısı : Bir iletim veya dağıtım sistemini besleyen veya bu sistemlerden beslenen devam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam

Nükleer Santral : Nükleer yakıtlardan serbest kalan enerjinin elektrik enerjisine dönüştdevam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam