TEDAŞ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TEDAŞ:
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.

TEDAŞ ile ilgili benzer terimler:

GWh : Milyon kwhdevam

Bozucu Etki : Enerji Sisteminde ani olarak meydana gelen, bir üretim kaybından, yük devam

Devre Uzunluğu : Elektrik devresini oluşturan iletkenlerin gerçek uzunluklarının ortalamadevam

Kullanım Faktörü : Çalışma süresinin referans (sa+dk) süresine oranıdır.devam

Kombine Çevrim Santralı : Bir gaz türbini jeneratör ile bu türbinin eksoz gazlarıyla çalışan (ek bdevam

Şebeke Yöneticisi : İletim Sisteminin bir parçası olan İletim Şebekesinin Yöneticisini kapsar.devam