TEDAŞ Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak TEDAŞ:
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.

TEDAŞ ile ilgili benzer terimler:

Feul Oil : Yakma tesislerinde ısı üretimi için kullanılan akışkan ya da az akışkan devam

Otomatik Gerilim Regülasyonu : Bir Üretim Grubunun ya da transformatörün gerilimini belirlenmiş sınırldevam

Kullanım Süresi : Santralde bir yılda tüketilen (kWh) enerjinin, aynı yılda santralın uldevam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Yüksek Gerilim(YG) : Elektrik enerjisinin iletilmesinde kullanılan gerilime denir. Kilovoltdevam

Üretime Sarfedilen Su : Enerji üretiminde kullanılan sudur. Birimi m³ tür.devam