Superstation Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uydu Terimi Olarak Superstation:
Yayınlarının ülke çapında uydu antenleri ve kablo sistemleri aracılığıyla tüm ülkeye dağıtıldığı bir bölgesel TV istasyonu.

Superstation ile ilgili benzer terimler:

HUB : Yıldız network topolojisinde merkezi yer istasyonu. Kapasite paylaşımıdevam

Ara Kablo (RS-232 kablo) : Ara kablo; yazılımı internetten indirdikten sonra, PC'nizdeki hard disdevam

Inter Satellite Link (ISL) : Uyduların birlikte çalışmasını sağlamak için uydular arasında radyo dalgalarıdevam

Atmospheric Absorption Loss : Atmosferik absorbe kayıpları. Elektromanyetik sinyallerin atmosferdekidevam

Guard Band : Koruma bandı, farklı ya da aynı sistemlerde kullanılan bitişik frekansdevam

Advanced Communications Technology Satelite (ACTS) : Tüm digital iletişim araçlarının bulunduğu ilk uydu. 1993 yılında fırlatılmdevam