Süperiletken Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Süperiletken:
Direnci ihmal edilebilir düzeyde olan (teorik olarak dirençsiz) iletkendir.

Not: Günümüzde teknolojik olanaklarla süperiletkenlik, bir metalin sıcaklığının oda sıcaklığından çok düşük değerlere düşürülmesiyle direnci son derece azaltılarak elde edilebilmektedir. Bazı metaller için, elektrik dirençlerinin o sıcaklık altına inildiğinde sıfıra yaklaştığı kritik sıcaklık dereceleri belirlenmiştir. Bu durumda bu metal süperiletken olmaktadır. Elektromekanik endüstrisinde süperiletken kullanımıyla tesis boyutlarının önemli ölçüde azaltılması olanağı elde edilebilir.

Süperiletken ile ilgili benzer terimler:

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Enterkonnekte Sistem (Ağ Şebeke) : Taşımada, İletimde, Nakilde karlılık ve güvenilirliğin arttırılması amacıydevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Birçok Noktadan Enerji Almak : A noktasından enerji (alış/satış veya Nakil) sözleşmesi yapan bir X kudevam

Kilitleme : Trafo zati ve hat korumaları ile Bara diferansiyel röle çalışması halinddevam

Sistemin Topraklanması : Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür tdevam