Su Tutma Uzunluğu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Tutma Uzunluğu:
Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ölçülen yatay uzunluktur.

Su Tutma Uzunluğu ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Sınırı : Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.devam

Üretim Fazlası Enerji : Otoprodükler veya benzeri müşteri (Hem Alıcı-Hem Satıcı) santrallarınıdevam

Yapım Süresi (Teslim Süresi) : Bir enerji tesisinin sipariş tarihi (ya da belirtilen bir tarih-şantiydevam

Koruma Sistemleri : Enerji Sistemindeki hatalı durumların belirlenmesi ve, görsel ve işitsdevam

Şebeke : Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da devam

Enerji Sistemi : Türkiye'deki enterkonnekte İletim Sistemi ve kendi bağlantı şebekeleri de devam