Su Tutma Uzunluğu Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Tutma Uzunluğu:
Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ölçülen yatay uzunluktur.

Su Tutma Uzunluğu ile ilgili benzer terimler:

Elektrik Şebekesi/Sistemi : Elektrik enerjisinin üretim, iletim, dağıtım, transformasyon ve tüketim ndevam

Enerjinin Değiştirilmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişmeden üretimi ya da yenidendevam

Beklenen Yük Kaybı (Expected loss of load) : XLOL Bir arıza ya da devredışı olma durumu görüldüğünde sağlanamayacağı beklenedevam

NGS (National Grid System) : (Ulusal Kablo Şebekesi Sistemi.) (USS)devam

Toplam Nihai Tüketim : Nihai Enerji Tüketimi ve Enerji Dışı Nihai Tüketimi kapsayan enerji midevam

Enerjinin Dönüştürülmesi : Belli biçimdeki enerjinin, fiziksel durumu değişerek üretimi ya da yeniden devam