Su Tutma Sınırı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Tutma Sınırı:
Serbest akarsuyun tutulmaya başlandığı noktadır.

Su Tutma Sınırı ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

Enterkonneksiyon : İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elemandevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Merkez : Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde idevam

Ekonomik Öncelik : Elektrik besleme kaynaklarının ekonomik kriterlere göre sıralanması.devam