Su Düzeyi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Düzeyi:
Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.

Su Düzeyi ile ilgili benzer terimler:

Enerjinin Rasyonel Kullanımı : Enerjinin tüketiciler tarafından sosyal, politik, mali ve çevresel koşuldevam

Bağımsız Enerji Üreticisi (BEÜ) : Üretim Santrallerinde elektrik enerjisi üreterek üretimini MAMS'a satandevam

Büyük Tüketici : Global tüketim ya da nihai ürün birimi itibarıyla büyük miktarlarda endevam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Pompajla Biriktirmeli Santral : Rezervuarı pompaj yoluyla kısmen ya da tamamen doldurulan hidroelektridevam

Yük Düşme : Üretim Grubunun üretmiş olduğu yükün bağlı bulunduğu şebekede daha alt bir seviydevam