Su Düzeyi Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Düzeyi:
Su tutma uzunluğu boyunca su düzeyidir.

Su Düzeyi ile ilgili benzer terimler:

Uzun Yıllar Enerji Artış Katsayısı : Uzun yıllar oluşan yük artışları dikkate alınarak aritmetik ortalama idevam

İletim : Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek devam

Radyoaktivite : Bazı çekirdeklerin anında partikül ya da gama ışınları yayma, parçalanma ydevam

Likit Petrol Gazı (LPG) : Alçak sıcaklıklarda ve basınç altında sıvı, oda sıcaklığı ve atmosfer basıncıdevam

Sistem Yük Faktörü (Yıllık) : Bir enerji sisteminin yıllık ortalama yükünün aynı yıl içindeki maksimumdevam

Termik Santral : Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin edevam