Su Alma Ağzı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Alma Ağzı:
Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alınan noktadır; bu su, bir cebri boru, tünel ya da kanala verilir.

Su Alma Ağzı ile ilgili benzer terimler:

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Şirket : Görev ve sorumlulukları yasalarla belirtilen, Enerji Elektrik Üretimi vdevam

Nükleer Yakıt : Bir reaktörde zincirleme nükleer reaksiyonu sürdürebilen nitelikte, fodevam

Yan Hizmetler : Üretim Santralleri açısından, elektrik üretiminin dışında sağlanan hizmetlerdevam

Enerji Yatırımı : Bir sistem ya da tesisin inşası için gerekli olan enerji miktarı toplamıdevam