Su Alma Ağzı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Su Alma Ağzı:
Barajın kaynak yönünde ve enerji üretimi için doğrudan rezervuardan su alınan noktadır; bu su, bir cebri boru, tünel ya da kanala verilir.

Su Alma Ağzı ile ilgili benzer terimler:

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Çift Baralı ve Transferli Sistem : İki ana bara ve bir transfer fiderinden oluşan bara düzenidir.devam

Ring (Halka) Şebeke : Bir besleme noktasından çıkan elektrik hatlarının yine aynı noktaya dönddevam

Senkronize Olma : Bir Üretim Grubu, ya da çalışır durumda Üretim Grubunun (Gruplarının) bağlı bdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam