Spektroskop Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Uzay ve Astronomi Terimi Olarak Spektroskop:
Tayf ölçer. Bir ışık kaynağının tayfını oluşturmak ve kaydetmek için kullanılan alet.

Spektroskop ile ilgili benzer terimler:

Yükseklik : Bir yıldızın, bir gök cisminin çevren(ufuk) düzleminden yukarı doğru açısal udevam

Nötron : Atomu oluşturan temel parçacıklardan yüksüz olanı.devam

Biyosfer II : Biyosfer II 1991 yılında Arizona'da başlayan ve 200 milyon dolara mal devam

Tutulum : Dünya çevresinde dönerken, Güneş'in bir yıl içinde gökyüzünde izler gibi gdevam

Gökküresi : Yer merkezli sonsuz yarıçaplı sanal küre. İç yüzü bizim için gökyüzü olarakdevam

Kozmoz : Evren.devam