Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite:
BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili olarak, ilgili Üretim Grubunun, Saha Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen ve zaman zaman şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi. BDGT Modülü ile ilgili olarak, BDGT Modülünün, Saha Kapasite göz önünde tutularak belirlenen, Enerji Üreticisi tarafından beyan edilen, zaman zaman Şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi.

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Nominal Enerji : Nominal güç ile referans süresine oranıdır.devam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Açık Devre : Devre anahtarı, devreden akımın geçmesini engelleyecek konumda ise bu dedevam

ETKB : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.devam

Emre Amadelik Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün bakım programı uyarınca işletdevam

Toptancı Tüketiciler : Üye Devletler varlıklarını tanırsa elektriği alan ve satan ve kurulduklarıdevam