Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite:
BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili olarak, ilgili Üretim Grubunun, Saha Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen ve zaman zaman şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi. BDGT Modülü ile ilgili olarak, BDGT Modülünün, Saha Kapasite göz önünde tutularak belirlenen, Enerji Üreticisi tarafından beyan edilen, zaman zaman Şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi.

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam

Yenilenebilen Enerji Kaynakları : Halen ekonomik yönden iletebilir durumda ya da ileride ekonomik olarakdevam

Zone : Mesafe koruma rölelerine ait etkin koruma yapabildiği bölge demektir. Zondevam

Birincil (Primer) Enerji : Enerjinin herhangi bir değişim ya da dönüşüm uygulanmamış olan biçimidir.devam

Birincil Enerji Girdisi : Birincil enerjinin (örneğin; kömür, petrol, doğal gaz vb.) bir yöntemle tükedevam

Baz Yük (Based load ) : Bir zaman periyodu boyunca en düşük yük.devam