Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite:
BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili olarak, ilgili Üretim Grubunun, Saha Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen ve zaman zaman şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi. BDGT Modülü ile ilgili olarak, BDGT Modülünün, Saha Kapasite göz önünde tutularak belirlenen, Enerji Üreticisi tarafından beyan edilen, zaman zaman Şebeke Kodu uyarınca değiştirilecek olan tam yük Kapasitesi.

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite ile ilgili benzer terimler:

Ekonomi Kapasite : Bir Generatör, santral, motor; şebeke, fabrika gibi tesislerin %60-80 devam

Zero Potential : Dünya yüzeyindeki elektrik gerilimi sıfır farkı.devam

Faydasızlık (Unavailability) : Alınabilir gücün maksimum kapasiteden daha düşük olması durumu.devam

Sistem Kontrol Merkezi : Bir sistemin / şebekenin hatlarının işletme yönetiminin gerçekleştirilmedevam

Alınabilir Güç : (Available capacity) İletim tesislerinde herhangi bir kısıt olmaksızın,devam

Sözleşmeye Bağlanmış Kapasite : BDGT Modülünün bir bölümünü oluşturmayan Üretim Grupları ile ilgili oladevam