Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri:
Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen, Planlama Kodu, İK2 ve Programlama ve Yük Dağıtım Kodu uyarınca kaydedilen ve bu Kodlara göre değiştirilen teknik yetenekleri, esneklikleri ve kısıtları.

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri ile ilgili benzer terimler:

Sigorta : Devre elemanlarım koruyan güvenlik parçasıdır.devam

Baz Yük Üretim Grubu : 24 Saatlik süre boyunca normal olarak sürekli işler durumunda olacak Ürdevam

Otoprodüktör : Otoprodüktör, herhangi biz hizmet veya sanayi iş kolunda faaliyet göstdevam

Röle : Sistemde oluşan arıza, aşırı yük, ısınma ve Aşır/düşük frekans gibi dudevam

TRTF : Türkiye Radyo Televizyon Fonu.devam

Abone (Müşteri) : TEİAŞ'ın sözleşmelerinde karşı taraf olan mesken, işletme, bölge, şebekedevam