Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri:
Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen, Planlama Kodu, İK2 ve Programlama ve Yük Dağıtım Kodu uyarınca kaydedilen ve bu Kodlara göre değiştirilen teknik yetenekleri, esneklikleri ve kısıtları.

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri ile ilgili benzer terimler:

Su Tutma Uzunluğu : Su tutma sınırı ile baraj gövdesi arasındaki, akarsu ekseni boyunca ödevam

Aydınlatma Kullanımı : Aydınlatma amacıyla, genellikle elektrik enerjisi kullanımıdır. Notdevam

Sözleşme Gücü : Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözledevam

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması : TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışınddevam

ÇED : Çevre Etki Değerlendirme.devam

İletim Kapasitesi : Bir iletim hattının nominal değerlerindeki ilettiği elektrik enerjisidir. (Kdevam