Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri:
Üretim Grubunun Saha koşullarına bağlı Kapasitesine göre yapılacak değişiklikler göz önünde tutularak belirlenen, Planlama Kodu, İK2 ve Programlama ve Yük Dağıtım Kodu uyarınca kaydedilen ve bu Kodlara göre değiştirilen teknik yetenekleri, esneklikleri ve kısıtları.

Sözleşmeye Bağlanmış İşletme Karakteristikleri ile ilgili benzer terimler:

Enerji Maliyet Oranı : Bir ürünün imali için gerekli enerji giderinin, aynı ürünün toplam maliydevam

Tarife Dışı Müşteri : Tüketiciye Satış Hizmeti Sağlayıcılarından birinden, TEDAŞ'ın ve/veya DHS'devam

Müşteri : Kendisine tüketim amaçlı enerji sunulan kişi ya da kuruluş; elektrik enedevam

Barajlı Santral : Türbinler için gerekli suyun baraj gölünden verilerek jeneratörlerle eledevam

KEP : Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı).devam

Oturan Sistemin Toparlanması : Şebekenin ya da Enerji Sisteminin kısmen ya da tamamen oturması durumundevam