Sözleşme Ölçümleri Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşme Ölçümleri:
Enerji Üreticilerinden elektrik satın alınması ve kullanıcılara ve (Doğrudan Bağlı Müşterilere) elektrik enerjisi satılmasına ilişkin sözleşmeler doğrultusunda gerçek duyulan verileri sağlamak için, ilgili AT'ler ve GT'ler ile yapılan ölçüm.

Sözleşme Ölçümleri ile ilgili benzer terimler:

Üretim Kapasitesi : Elektrik üreten bir santralın nominal değerlerindeki ürettiği elektrik enerjdevam

Çift Terimli Tarife : Sözleşme gücü karşılığı Kilowatt (kW) miktarı üzerinden alınan bedel ile devam

YİD : Yap İşlet Devret.devam

Enerjinin Kullanımı : Temin edilen enerjiden faydalı kullanımın sağlanmasıdır.devam

Veri Kayıt Kodu : Şebeke Kodu'nun bir bölümü.devam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam