Sözleşme Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşme Gücü:
Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan) güç miktarıdır.

Sözleşme Gücü ile ilgili benzer terimler:

Marjinal İletim Kapasite Maliyeti : Yükteki bir kW değişiklik başına iletim yatırımı maliyetindeki değişikliktirdevam

Kısa Devre : Elektrik akımının, her hangi bir sebeple alıcıya girmeden devresini kıdevam

İzole Sistem : Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)devam

KÇGT Ünitesi : Yakıt kullanımında verimliliğin arttırılması için birlikte çalışmaları öngörüdevam

Doğal Enerji (Potansiyel Enerji) : Teknik ya da ekonomik kullanım imkanları dikkate alınmaksızın enerjinidevam

Talebin Dayanakları : Enerji talebinin düzeyinin ve yapısının belirlenmesine (dolaysız dayandevam