Sözleşme Gücü Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sözleşme Gücü:
Abonenin talebi üzerine çekeceği (tasdikli projesinde kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan) güç miktarıdır.

Sözleşme Gücü ile ilgili benzer terimler:

Yararlanma Süresi : Çalışma süresi ile emre amadelik süresinin toplamıdır.devam

Motor : Diğer enerji biçimlerini mekanik enerjiye dönüştüren makina (ekipman)dır.devam

Bir Saat : Günün yirmidörtte biri. 3600 saniye, 60dakikadır. Elektriğin kullanım ölçüsdevam

Rafineri Gazları : Ham petrol ve ürünlerinin rafineri işlemleri sırasında oluşan gaz üründevam

Kavitasyon : Sudaki buhar kabarcıklarının türbin içinde oluşturduğu boşluktur. Bu kabarcdevam

TUİSO : Türkiye Ulusal İletim Sistemi Organizasyonu.devam