Sözcük Sanatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sözcük Sanatları:
Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

Sözcük Sanatları ile ilgili benzer terimler:

Tardiye : Muhammesin, beşinci satırı öbürleriyle kafiyeli olmayan türü.devam

Hak : Tanrı'nın adlarından biridir. Gerçek ve adalet anlamında da kullanılır.devam

Hamaset : Kahramanlık.devam

Sone : İlk iki bendi dörtlük, son iki bendi üçlük on dört mısradan oluşan nazım devam

Müzdevic : Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundevam

Kıssa : Kendisinden ahlak dersi çıkartılan özlü ve kısa söz.devam