Sözcük Sanatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sözcük Sanatları:
Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

Sözcük Sanatları ile ilgili benzer terimler:

Fahriye : Kasidede, divan şairinin kendisini övdüğü bölüm.devam

Şairanelik : Özellikle şiirde belirli sözcüklerin kullanıla kullanıla kalıplaşma, södevam

Pastiş : Bir yazarın dil ve anlatım özelliklerine, alay etmek amacıyla onu anımdevam

Kayabaşı : Halk edebiyatımızda bir koşma türü. Özel ezgiyle okunur. Türkülerin ezgdevam

Fesahat : Sözün ses ve anlam kusurlarından kurtarılması yolları. İfadenin kusurladevam

Prolog : Ön deyiş.devam