Sözcük Sanatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sözcük Sanatları:
Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

Sözcük Sanatları ile ilgili benzer terimler:

Epifonem : Bir sözlü ya da yazılı eserde anlatılanların hikmetli bir sözle son budevam

Kurmaca : 1- Gerçekleşmediği halde, gerçekleşmiş gibi tasarlanarak yazılan edebî metin. devam

Muaşşer : Divan şiirinde on dizelik bentlerden oluşan nazım biçimi.devam

Fikir Yazıları : Düşünceye dayalı, öğretme ve bilgilendirme amacıyla yazılan yazıların tümdevam

Satranç : Saz şairleri tarafından aruzun müfte'ilün müfte'ilün müfte'ilün kalıbıdevam

Sebk-i Hindî : Divan edebiyatında kullanılan bir üslup. Terim, "Hint tarzı, Hint üslûdevam