Sözcük Sanatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sözcük Sanatları:
Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

Sözcük Sanatları ile ilgili benzer terimler:

Kafiye (Uyak) : Dize sonlarında anlam ve görevleri farklı ses benzerliği.devam

Nida : Divan edebiyatımızda bir sanat türü. Şairin korku, sevinç, şaşkınlık, acıdevam

Mütelevvin : Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle vezndevam

Fıkra : İçinde güldürü ögesi bulunan kısa öyküler için kullanılan fıkra, Gazete çevdevam

Nesir : Düz yazı.devam

Öykü : 1- Hikaye yerine kullanılan öykü terimi, gözleme ya da tasarlamaya daydevam