Sözcük Sanatları Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Edebiyat Terimi Olarak Sözcük Sanatları:
Anlamla ilgisi olmayan, sözcüklerin yazılış ve söyleniş özelliklerine yaslanılarak oluşturulan sanatlara denir.

Sözcük Sanatları ile ilgili benzer terimler:

Surname : Divan edebiyatında sünnet, düğün, şenlik gibi olayları anlatan şiir şeklidevam

Poetika : Şiir üzerine düşüncelerin ve teorilerin bütünü. Bu kelime eskiden Fransdevam

Klişe : Sözlü ya da yazılı anlatımda çok kullanılan basmakalıp sözleri belirtmekdevam

Rekâket : Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zodevam

Edeb-i Kelâm : Acı, hoş olmayan, ayıp, çirkin, kaba veya uğursuz sayılan şeyleri kendi adldevam

Barok : Aşırı derecede süslü sanat tutumu. Batı edebiyatlarında dengeden çok hardevam