Sistemin Topraklanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistemin Topraklanması:
Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları vasıtası ile toprağa bağlanması yöntemi.

Sistemin Topraklanması ile ilgili benzer terimler:

Teçhizat : Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir.devam

Çok Devreli Hat : Birden çok elektrik devreli hattır.devam

Alternatif Akım (AC) : Birim zaman içinde yönü ve şiddeti değişen akıma alternatif akım denir.devam

Anerji : Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen devam

Önlenebilir Kayıplar : Enerjinin rasyonel biçimde kullanılmasıyla önlenebilecek kayıplardır. devam

Çalışma Süresi : Bir enerji tesisinin ya da bir bölümünün yararlı enerji sağladığı süredir.devam