Sistemin Topraklanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistemin Topraklanması:
Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları vasıtası ile toprağa bağlanması yöntemi.

Sistemin Topraklanması ile ilgili benzer terimler:

Tesis : Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik).devam

Yük Dağıtım Talimatları : Ulusal Kontrol Merkezi ya da Bölgesel Kontrol Merkezi tarafından, Üretidevam

Saha Koşullarına Bağlı Kapasite : Duruma göre bir Üretim Grubu ya da Üretim Santralının, yerel ortam ve sadevam

Kapalı Devre : Devre anahtarı, devreden akım geçirecek konum da ise bu devreye kapalı ddevam

Ani Puant : Yıl içindeki maksimum gücün anlık (kısa süreli) kaydedilen değerlerin en büdevam

Cihaz : Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir.devam