Sistemin Topraklanması Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi:

Elektrik Terimi Olarak Sistemin Topraklanması:
Enerji Sisteminin, jeneratör yıldız noktaları ve transformatör nötür topraklama noktaları vasıtası ile toprağa bağlanması yöntemi.

Sistemin Topraklanması ile ilgili benzer terimler:

Kok Gazı : Koklaştırma fırınlarında oluşan yanıcı gazlardır.devam

Enerji Yetersizliği : Enerji talebinin temin (arz) edilen enerjiden yüksek olması durumudur.devam

Kullanma Faktörü (Utilization factor) UF : Sistem maksimum talebinin üretim kapasitesine oranı maksimum talep / üdevam

İletken : Elektrik akımının, üreteçten alıcıya ulaşmasını sağlayan tellerdir.devam

Net Kapasite (Net Capacity) : Santralın veya yardımcı ünitelerinin iç ihtiyaçları da kullanıldıktan sonrdevam

Bağlama Hattı : İki ayrı sistemi birbirine bağlayan ve bu sistemler arasındaki enerji alışdevam